Club Friday là một series phim rất ăn khách tại Việt Nam với “Tình yêu không vó lỗi, lỗi tại bạn thân” và phần mới nhất của phim có tên True Love or Hope xoay quanh đề tài đồng tính nữ

Read More…