PHIM BỘ Phim Trung Quốc

Những bộ phim phá 10.000 điểm nhiệt độ trên IQIYI trong năm 2023

Dưới đây là danh sách những bộ phim phá 10.000 điểm nhiệt độ trên IQIYI tính riêng trong năm 2023 do blogger tổng hợp gần đây. Trong số những dự án do IQIYI sản xuất, chỉ có 4 phim phá mốc 10.000 điểm nhiệt độ. Theo đó, tính đến giữa tháng 11, IQIYI chỉ có […]